TECHNOLOGIE

Při zpracování projektu probíhá výběr technologií pro různé komponenty systému. Jejich výběr záleží na velikosti a typu objektu, ceně pořízení, ceně provozu, geografické lokalitě, spolehlivosti, údržbě, ekologičnosti, osobních preferencí zákazníka a dalších parametrech.

Po dohodě je možné zpracovat různé varianty a subvarianty nabídky. Výběr nejvhodnější technologie je možný až po osobní konzultaci a shlédnutí objektu, nicméně principy výběru jsou obdobné.

Zdroj tepla

Výběr zdroje tepla patří k nejdůležitějším rozhodnutím při výběru technologií. Zdroj tepla je jádrem celého systému a taktéž bude hlavní měrou určovat finanční náročnost následného provozu. Jako zdroje tepla nejčastěji využíváme:

  • uhlí,
  • plyn,
  • tepelná čerpadla,
  • elektro kotle.

Uhlí považujeme za levnou, nepříliš čistou a ekologickou variantu vytápění. Nutná je dobrá dopravní obslužnost objektu, rozhoduje i vzdálenost dodavatele uhlí. Nutno zajistit mechanický přístup a nakládání s popílkem.

Plyn je výbornou, cenově výhodnou alternativou. Nezbytností je však plynová přípojka. U větších projektů je možné zvážit i její nové zavedení.

Vytápění elektřinou je možné prakticky všude a jeho implementace je snadná. Cenová náročnost provozu se bude odrážet i od celkového požadovaného výkonu, kde spotřebitel elektřiny padá dle odběru do různých cenových pásem.

Tepelná čerpadla jsou velmi ekologickou a levnou variantou zdroje tepla. K nevýhodám patří vysoká pořizovací cena, menší výkon a horší ovladatelnost.

Ostatní zdroje tepla zavádíme pouze na speciální přání.

Ovládání

Ovládání vytápění je automatizované pomocí výpočetní techniky. Zásahy uživatelů jsou minimální, v případě potřeby prováděné pomocí dispečinku nebo displejovým ovládáním. Samozřejmě vám dokážeme nainstalovat i kohoutek, přijďte se ale podívat na některou z našich referencí, jak vypadá moderní pohodlné ovládání vytápění pro 21. stol.

Rozvod tepla

Instalujeme výhradně kovová potrubí. Výběr kovu závisí především na ceně, umístění a typu, teplotě a účelu přenášeného média: plyn, vzduch, pára, voda, jiná kapalina.

Vyzařování tepla

Výběr vhodné varianty mimo ceny závisí na stavebně-konstrukčním řešení budovy, estetičnosti a zvláštních požadavcích jako je např. tepelná stabilita oproti rychlé možnosti regulace nebo bezprašnost prostředí. Vybírám zpravidla z:

  • radiátory,
  • teplovzdušné vytápění,
  • podlahové topení,
  • stropní topení,
  • stěnové topení.Spolupracujeme s více dodavateli topné techniky. Při výběru značky preferujeme přístroje, které sami servisujeme.