ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

Nabízíme vám též řízení technologický procesů. Na základě vašeho přesného zadání vyrobíme provozní zařízení, kterého bude uspokojovat potřeby vaší výroby. Může se jednat o:

  • vaření piva
  • pálení destilátů
  • lihovary
  • mlékárny
  • výroba mýdla
  • další výrobní provozy z oblasti potravinářství a chemie

Dodaný systém ohřívá, chladí, mění a mísí suroviny v přesném množství a čase. Zařízení je maximálně automatizované, hlásí pouze problémy popř. dokáže provoz zastavit. Manuální zásahy jsou řešeny displejovým ovládání nebo dispečinkem.