POSTUP PRACÍ V PROJEKTU

V případě oslovení naší firmy a zahájení spolupráce probíhá projekt zpravidla takto:

  1. První schůzka: Ujasnění zadání pro cenovou kalkulaci dle náročnosti celé operace. Zhodnotíme, zdali je potřeba celé studie nebo postačí pouze zpracování nabídky. Záleží zde na rozsáhlosti projektu i detailnosti zadání. Vypracovaná studie může sloužit i jako podklad pro výběrové řízení nebo poptání dalších firem. Cenou nabídku lze vypracovat i v několika cenových variantách.
  2. Na druhou schůzku přineseme cenovou nabídku a prodiskutujeme její jednotlivé zájmy. Nabídku lze poslat i s předstihem. V případě zájmu vám nabízené technologie můžeme předvést v praxi u některého z našich zákazníků.
  3. V případě odsouhlasení cenové nabídky jsou doladěny přesné podmínky smlouvy, termíny, záruky a ceny nad rámec smlouvy. Po té je smlouva připravena k podpisu.
  4. Zahájení vlastních prací. Nástup dle požadavků a nasmlouvaných termínů.
  5. V souběhu s probíhající implementací se řeší detailní požadavky a případné vícepráce.
  6. Uvedení do provozu, zkušební provoz, dolaďování funkcí, zaškolení obsluhy.
  7. Ukončení zkušebního provozu, předání, fakturace. Včetně veškerých revizních zpráv, tlakových a topných/chladících zkoušek a podkladů ke kolaudaci.
  8. Záruční a pozáruční servis. Údržba.