REFERENCE

Uvádíme pro vás přehled některých významnějších zakázek z posledních let. V případě zájmu vám můžeme poskytnout více informací nebo po domluvě ukázat referenci na živo.

Datwyller Rubber, Nový Bydžov

 • vnitřní a venkovní rozvody plynovodu cca 300bm, regulační stanice, podružné měření plynu
 • teplovodní kotelna 2x kondenzační kotel 500kW, strojovna vytápění, úpravna topné vody, expanzní čerpadlový automat, …
 • Rozvody potrubí ocel pro ústřední vytápění a vzduchotechniku 1200bm

Pirell, Česká Třebová

 • teplovodní kotelna 3x automatický kotel 50kW na tuhá paliva, úpravna topné vody, kombinovaný rozdělovač topných okruhů
 • komínové cesty
 • automatické zauhlování, včetně provozního zásobníku paliva
 • MaR kotelny s dispečinkem(viz schematická předloha), silnoproud a osvětlení kotelny

Hedva, Rýmařov

 • plynová kotelna 5x90kW
 • plynovodní přípojka s regulační stanicí a podružným měřením plynu
 • rozvody potrubí ocel pro ústřední vytápění a napojení na stávající systém 200bm

Central Sticks, Libčany

 • více zakázek, stálá spolupráce
 • stálý servis a opravy
 • dodávka a montáž úpravny vody pro parní hospodářství
 • výměníková stanice pára/voda 500kW, kombi rozdělovač topných okruhů+MaR - kompletní návrh, dodávka a montáž
 • návrh, dodávka a montáž technologie chlazení třídících strojů a vypalovacích laserů
 • nerezové rozvody pařících boxů
 • dodávka a montáž nerezových omílacích bubnů a dřeváků
 • výroba celonerezových parních a teplovodních výměníku pro vysoušecí procesy
 • automatizace stávajícího parního kotle - automatický odluh a odkal, kontrola hladin - ERAB

Union Cosmetic, Třebechovice p.O.

 • návrh dodávka a montáž technologie ohřevu a chlazení duplikátorů pro výrobní procesy + jejich elektronické řízení

Penzion A+A, Pec pod Sněžkou

 • kompletní rekonstrukce interiéru
 • návrh dodávka a montáž kotelny a strojovny 3x24kW, ohřev TUV
 • ústřední vytápění objektu – 70ks otopných těles, 900bm potrubního rozvodu
 • zdravotechnické instalace – 12x kompletní sociální zázemí apartmánů, rozvody potrubí 750bm

DPmHK, autobusový terminál

 • návrh dodávka a montáž úpravny pitné vody

FOMA Hradec Králové

 • parní kotelna 2x 1t/h, včetně veškeré technologie
 • parní a kondenzátní rozvody po provozech, 850bm
 • primární rozvody horkovodu EOP, 700bm
 • sekundární rozvody horkovodu 1000bm

Městská Knihovna v Ruské ulici, Praha

 • strojovna UT, rozvody potrubí 750bm, otopná tělesa 5ks
 • kompletní rozvody a zařizovací předměty ZTI

LDN Vršovice, Praha

 • kompletní rekonstrukce strojovny UT, rozvodů potrubí UT 3500bm, rozvodů VZT 2300bm a otopných těles 165ks

Vojtěch Valenta VJV, Licibořice

 • automatický kotel na tuhá paliva 50kW, strojovna UT
 • řízení kotelny MaR
 • zauhlování – doprava paliva z provozního zásobníku do kotle
 • potrubní rozvod a otopná tělesa pro přístavbu provozu

Penzion Poustevník, Pec p.S.

 • strojovna UT, rovody potrubí 3550bm, otopná tělesa 165ks
 • strojovna pro bazénovou technologii a ohřev TUV 16m3

ZVU Hradec Králové, hlavní budova

 • předávací stanice UT horkovod/teplovod 300kW
 • ohřev TUV a cirkulace
 • acetylenovody, vedení a přeložky 450bm

ZOO Troja, Praha - Pavilon Indonézské džungle

 • strojovna UT
 • strojovna chlazení
 • vodní hospodářství pro akvária a jezírka, vodopád
 • veškeré rozvody ocelového potrubí 2860bm
 • podlahové a stěnové vytápění 530m2

Český rozhlas, Praha

 • rozvody chladivového potrubí z jednotek chladu v suterénu ke kondenzátorům na střeše, potrubí 750bm, chladivo 1100kg

Panel. dům Pospíšilova ul., Hradec Králové

 • rekonstrukce páteřních rozvodů TUV a cirkulace – měď 800bm

Pérovna Kunvald

 • automatická kotelna na tuhá paliva 2x 250kW
 • úpravna topné vody
 • Ocelové rozvody UT a VZT 800bm, topná tělesa a VZT jednotky
 • bezkanálové rozvody k objektům 150bm
 • MaR kotelny s dispečinkem, silnoproud a osvětlení kotelny

Volvo Trucks, Hradec Králové

 • olejové hospodářství a potrubní ocelové a nerezové rozvody po dílnách 350bm

Amadeus Hradec Králové, Atrium

 • předávací stanice UT horkovod/teplovod
 • napojení stávající Tesco a banka asi ČSOB
 • veškeré potrubní měděné rozvody UT, VZT a chladu 2800bm
 • strojovna UT
 • strojovna chlazení

Sportovní hala Štěrboholy, Praha

 • kondenzační plynová kotelna 2x 500kW
 • strojovna UT
 • Potrubní rozvod ocel pro VZT 450bm, měděné pro UT 920bm
 • podlahové vytápění 340m2

Gondella, Říkov

 • plynová teplovodní kotelna 3x 1320kW
 • plynová teplovodní kotelna 3x 400kW
 • veškeré plynovodní rozvody, včetně regulačních stanic a podružného měření plynu
 • expanzní Variomat
 • potrubní rozvod ocel pro VZT 800bm, měděné pro UT 1730bm, 75x tělesa a jednotky
 • úpravna topné vody

Intercolor, Červená Voda

 • veškerá napájecí a kondenzátní technologie pro stávající parní kotel a úpravna napájecí vody v nerezu,
 • výměníková stanice pára/voda 850kW
 • rozvody páry a kondenzátu po objektu - venkovní s potrubním mostem, 350bm

Fakultní Nemocnice Semily

 • kotelna teplovodní 2x 1200kW
 • vyvíječ páry 2x 600kg/hod
 • bezkanálové rozvody páry, kondenzátu a teplovodu k objektům 650bm
 • veškeré plynovodní rozvody, včetně regulační stanice a podružné měření plynu
 • sterilizace páry
 • veškeré práce za plného provozu bez odstávek

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

 • servisní smlouva
 • havarijní služba, údržba a opravy předávacích a výměníkových stanic, úpraven vody, potrubních rozvodů, kotelny, spalovny, řídících
 • systémů, chlazení, atd.Některé zkratky

 • UT   ústřední topení
 • ZTI   zdravotechnické instalace
 • VZT  vzduchotechnické instalace
 • TUV teplá užitková voda
 • t/h   tuna za hodinu
 • kW  jednotka výkonu
 • bm  běžný metr

^ na začátek stránky